Selecteer een pagina

RWBNL

Door veranderend klimaat regent het niet per se meer maar wel heftiger in korte periodes. Buien met een intensiteit van 40mm neerlag per uur zijn niet meer uitzonderlijk en komen steeds vaker voor. Onderstaande grafiek geeft aan dat dit beeld veranderd met als uitschieter een bui van 76mm per uur in 2011. Termen als herhalingstijd komen later aan bod.

Als we bedenken dat het gemiddelde riool in Nederland een capaciteit heeft om 20mm water te verwerken per uur is het probleem helder. De riolen raken overbelast door de vele regen waarbij een logische oplossing zou zijn het riool te ontlasten door te infiltreren in de bodem ofwel regenwaterinfiltratie.

Regenwaterinfiltratie houdt in dat het regenwater (hemelwater) wat valt wordt opgenomen door de bodem. Een vrij logisch principe maar door bebouwing en verhardingen kan het hemelwater in veel gevallen de bodem niet in omdat deze verhard is door bijvoorbeeld wegen, daken of terrassen. Regenwater wat op daken valt wordt traditioneel via de hemelwaterafvoer aan het riool aangeboden. Water wat op de openbare weg valt loopt via putten (straatkolken) het riool in. Water wat op een terras valt kan door een goot ook het riool in lopen of men kiest ervoor om bijvoorbeeld het terras af te laten lopen naar een steeg waar het water alsnog het riool bereikt. In ieder geval komt het in vele gevallen niet op grond terecht waar het lokaal kan infiltreren en de bodem in zakken wat eigenlijk de natuurlijke weg is. 

RWBNL biedt oplossingen in regenwatermanagement waarbij het gebruik maakt van de producten van Hydrorock. RWBNL is naast dealer van deze producten ook gespecialiseerd in de inbouw van deze infiltratie/ drainage oplossingen binnen alle sectoren en heeft hiervoor een netwerk van onder andere hoveniers welke gebruik kunnen maken van de kennis van RWBNL en advies kunnen inwinnen. Hiernaast kunnen zij het product ook aanbieden aan klanten en indien gewenst plaatsen. 

Hydrorock is een ecologisch verantwoord infiltratie blok welke 94% van haar volume kan opnemen aan water en weer langzaam afgeeft aan de bodem. De blokken maken gebruik van 5-zijdige infiltratie waardoor het ten opzichte van andere producten het hoogste rendement geeft. Dit houdt concreet in dat er doorgaans minder m3 hoeft ingegraven te worden en dus minder grondwerk nodig is. De blokken worden in diverse formaten en volumes geleverd. Zo zijn er blokken van 34 liter tot 440 liter. Door deze blokken aan elkaar te verbinden door middel van een koppelbuis of door tegen elkaar aan te leggen kunnen grote buffers gecreëerd worden. De blokken zijn uitermate geschikt om onder bijvoorbeeld straatwerk te verwerken. Door de slanke vorm van de blokken (30 of 40cm) breed kan volstaan worden met het graven van een gleuf waardoor de blokken in geplaatst kunnen worden. Ideaal in bestaande situaties waar bijvoorbeeld weinig ruimte is. 

De infiltratie blokken kunnen toegepast worden voor het afkoppelen van hemelwaterafvoeren van daken of andere verhardingen zoals parkeerterreinen of terrassen. Lijngoten van terrassen kunnen moeiteloos aangebracht zonder dat er leidingwerk nodig is. Er zijn speciale lijngoten ontwikkeld welke eenvoudig geplaats kunnen worden op de blokken.  Hiernaast kunnen de blokken ook gebruikt worden als drainage in slecht doorlatende bodems en kunnen ze toegepast worden om juist de bodem vochtig te houden in droge periodes. 

Ga voor meer informatie naar www.rwbnl.nl 

 

Bufferen en drainage

Afkoppelen

Opstelling afkoppelen dak en parkeerplaats